Pravá ruka projektanta: ICEA pomáhá usnadnit stavební řízení

Ostrava, 1. dubna 2020 – Společnost Slamka Consulting představuje aplikaci ICEA
(Internet Civil Engineering Assistant), inovativní systém usnadňující mnohé úkony
potřebné k úspěšné realizaci stavby. Její systém dohlíží na průběh vložených
projektů a nabízí cloudové řešení pro ukládání dokumentů, jenž jsou pro
stavební řízení nezbytné. Aplikace vždy respektuje aktuální proměny
stavebního zákona, čímž se práce na projektech stává přehlednější a klidnější.
Aplikaci ICEA mohou využít jak samostatní stavebníci a podnikatelé, tak malé i
střední podniky.
Současná situace v českém zákonodárství týkající se stavebnictví práci lidem v tomto oboru
rozhodně neulehčuje. Každý kraj má svůj formulář, každá instituce své nařízení, každý
dokument svou platnost. Bez efektivní zálohy může dojít k zásadním ztrátám, a to nejen
drahocenného času. Jak se s takovou situací vyrovnat?
Jedním z řešení je využít aplikaci ICEA. Ta byla vyvinuta jako pomocník pro orientaci v
českém stavitelství a dokáže ušetřit mnoho hodin a omylů způsobených složitou
byrokratickou legislativou. Představuje nástroj k digitalizaci kanceláře, který bude hlídat
úkoly, termíny a platnost všech potřebných dokumentů. Na vývoji aplikace, která vychází
z potřeb a přání projekčních kanceláří, se podílela společnost Slamka Consulting ve
spolupráci s inženýrem Robertem Gálem, projektantem s dlouholetou zkušeností. Odborně
její vznik a vývoj podporovala i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě.
Aplikace ICEA nabízí mnoho nástrojů pro efektivní inženýrskou činnost. V prvé řadě
umožňuje ukládání všech dat na zabezpečených discích mimo kancelář a tím uživatelům
zaručuje strukturovanou, přehlednou a hlavně bezpečnou správu dat. Projektanti mají trvalý
přístup k aktivním projektům, které si mohou kdykoli stáhnout či sdílet s ostatními.
Jednoduše dle libosti přidají přístup investorovi, spolupracovníkům či dodavatelům, a to i
z mobilu. Z aplikace lze také nahlédnout do katastru nemovitostí, což řešení projektu opět
urychluje.
Pro zvýšení komfortu uživatele je součástí aplikace archivace již neaktivních projektů

v zabezpečeném cloudovém úložišti, přičemž velikost disku si projektant může kdykoliv
navýšit.
Aplikace ICEA však nepředstavuje jen obyčejný „úložný prostor“ a kalendář s termíny, ale
poskytuje komplexní přehled nad celým stavebním řízením. Pro lepší organizaci projektu
jsme do aplikace zahrnuli i Ganttův diagram jednotlivých fází stavebního řízení, jenž nabízí

grafické znázornění všech plánovaných činností v časové posloupnosti. Aplikace je tak
snadno přehledná nejen pro projektanta, ale i pro klienta.
Vizitkou každého projektu je rovněž kvalitní komunikace a dokumentace. Proto aplikace
ICEA obsahuje adresář všech zúčastněných stran, přímé propojení na datové schránky a
v neposlední řadě databázi platných formulářů všech potřebných úřadů v digitalizované
podobě. ICEA díky propojení s datovými schránkami usnadňuje komunikaci s úřady s vazbou
přímo na jednotlivé projekty. Pomocí databáze formulářů ICEA poskytuje aktualizované
požadavky na formu i obsah jednotlivých úřadů a šetří tak nepříjemnosti způsobené vlivem
lidského a úřednického faktoru.
Veškeré podklady zůstávají online přístupné pověřeným osobám, kdykoli a odkudkoli až do
doby ukončení projektu. Poté si uživatel zvolí typ archivace a předání dokumentace, klidně i
s veškerými záznamy o aktivitách a kompletní komunikací. To už záleží na domluvě
zúčastněných stran. V aplikaci ICEA je vše připraveno.
Jestliže usilujeme o zefektivnění práce ve stavebnictví, pak aplikace ICEA od Slamka
Consulting představuje nástroj, jenž usnadní projektantovi část práce a napomůže udržet řád
a pořádek v každém projektu.
Společnost Slamka Consulting, s.r.o. se již více jak 20 let zabývá aplikovaným výzkumem
v oblasti přírodních a sociálních věd. Dále poskytuje strategické vedení, realizaci projektů a
aplikačního výzkumu pro podniky, instituce a vizionáře. Jedním z nich je stavař
s šestnáctiletou praxí v oboru, inženýr Robert Gál, absolvent stavební fakulty VUT Brno.
„Není takřka v lidských silách uhlídat termíny a platnosti všech potřebných dokumentů. Tak
se mi v hlavě zrodil nápad na aplikaci, která by toto všechno dělala za mě a zároveň jsem
měl veškerou dokumentaci uloženou přehledně na jednom místě,“ říká Robert Gál. Ve
spolupráci se společností Slamka Consulting a jejími programátory se podařilo nápad
zrealizovat a vznikla tak ICEA.
Kontakt pro novináře:
doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
tel. 603 254 759
e-mail: info@icea.cz