Manuál k aplikaci ICEA

Připravili jsme pro vás manuál, který stejně jako naši aplikaci rozšiřujeme. Jednotlivé části návodu k aplikaci ICEA jsou tvořeny ve spolupráci s vámi uživateli aplikace a děkujeme za vaše podněty.

Turoriál – ICEA

Tutoriál – Založení projektu

Registrace

Registraci je možné provést přes webové stránky www.icea.cz v sekci ceny.

Přístup z webu a popis balíčků

Po načtení webové prezentace na adrese www.icea.cz přejít v horním menu na stránku ceny. Zde se nachází přehledný soupis jednotlivých nabídek obsahových plánů  aplikace iCEA.
Výběr plánu (balíčku služeb) “Free”, “Standard” nebo “Profesionál” tlačítky “Vyzkoušet” a “Objednat”  zadáním emailu do pole aplikace k vyzkoušení ZDARMA, dojde k přesměrování přímo do aplikace iCEA, kde započne vlastní registrace uživatele iCEA.

Aplikace iCEA je postavena na registraci pomocí emailové adresy, která slouží jako unikátní  autentifikátor každého uživatele. K dispozici je výběr z těchto plánů/balíčků aplikace iCEA:

iCEA Free

Balíček Free je bezplatně k dispozici všem, kteří chtějí funkce aplikace iCEA pouze vyzkoušet nebo využít pouze pro 1 vlastní projekt a bezpočet projektů sdílených jinými uživateli. Balíček Free je k dispozici na dobu neurčitou a je jej možno kdykoliv upgradovat na některý z dalších balíčků. Slouží také jako jako registrace uživatelů, kteří budou využívat služeb iCEA v rámci vyššího balíčku zakoupeného jiným uživatelem.

Balíček Free je otevřen pro 1 vlastní projekt do velikosti 100 MB dat, se kterým je možné pracovat neomezeně (obvyklá velikost dat pro menší projekt je cca 50 MB). 

Samozřejmostí iCEA Free je propojení Google Kalendářem. S omezením na jeden projekt jsou také k dispozici profesionální nástroje, jako je např. časová osa s kritickou cestou, veřejný a soukromý adresář, náhled do katastru nemovitostí a ucelená databáze formulářů.

iCEA UniversaliCEA Standard

Je k dispozici za 1.450 Kč měsíčně nebo 15.948 Kč ročně a je určen pro střední a malé projekční kanceláře a stavebníky, kteří vedou agendu maximálně pro 10 vlastních souběžných aktivních projektů a bezpočet projektů sdílených.

Pro neaktivní projekty je zde možnost archivace projektů s omezením pouze velikostí souborů na 10 GB –  cca 50 projektů (obvyklá velikost většího projektu je cca 200 MB).

Sdílení projektů až s 15 uživateli umožňuje souběžnou práci na  projektu spolu s  dalšími spolupracovníky. Je zde také možnost zpřístupnit investorům (díky balíčku Free) náhled na průběh stavby a poskytnout potřebnou dokumentaci i subkontraktorům (náhled i editace).

I zde je samozřejmostí propojení s Google Diskem, Google Kalendářem a export formulářů do PDF. K využití s omezením na vlastních 10 projektů jsou také profesionální nástroje, jako je např. časová osa s kritickou cestou, veřejný a soukromý adresář, náhled do katastru nemovitostí a ucelená databáze formulářů

Návdavkem placených balíčků je zde možnost zálohované a bezpečné archivace všech neaktivních projektů i s údaji o postupu, které lze kdykoliv předat jinému subjektu. Tato funkce je převážně pro případy, kdy se pracuje jen na části průběhu stavby a pak pokračuje jiný stavitel apod. Je-li i tento uživatelem aplikace iCEA, má k dispozici krásně rozpracovanou realizaci projektu, na kterou může hladce navázat.

iCEA Profesionál

Balíček Profesionál je k dispozici za 2.450 Kč měsíčně nebo 26.952 Kč ročně. Za tuto cenu je k dispozici práce s 20 aktivními projekty, archivace již neaktivních i ukončených projektů omezená pouze velikostí souborů na 20 GB, čili cca 100 projektů (obvyklá velikost většího projektu bývá cca 200 MB). Možnost sdílení všech projektů až s 30 uživateli, což umožňuje souběžný přístup k projektu se spolupracovníky. Dále je zde eventualita zpřístupnění náhledu na průběh stavby investorům a poskytnutí potřebné dokumentace i subkontraktorům (náhled nebo editace). 

I zde je samozřejmostí propojení s Google Diskem, Google Kalendářem a export formulářů do PDF. K využití s omezením na 20 projektů jsou také profesionální nástroje, jako např. časová osa s kritickou cestou, veřejný a soukromý adresář, náhled do katastru nemovitostí a ucelená databáze formulářů. Návdavkem placených balíčků je zde možnost zálohované a bezpečné archivace všech neaktivních projektů i s údaji o postupu, které lze kdykoliv předat jinému subjektu. Tato funkce je převážně pro případy, kdy se pracuje jen na části průběhu stavby a pak pokračuje jiný stavitel apod. Je-li i tento uživatelem aplikace iCEA má k dispozici krásně rozpracovanou realizaci projektu, na kterou může hladce navázat.  

iCEA Individuál;

Je potřeba více možností i projektů atd.? Kontaktujte naše obchodní zástupce, se kterými je možnost dohodnout individuální řešení pro vás na míru.
Lze přikoupit další úložný prostor i  vlastní oddělená disková pole v námi střežené serverovně. Plná instalace aplikace iCEA na serverech uživatele, možnosti doprogramování dalších funkcionalit dle požadavků. Zaškolení administrátorů iCEA i jeho uživatelů, pomoc při migraci dat a celkové nastavení aplikace v místě užití.

Kontakt na obchodní oddělení

Registrační formulář – registrace nového uživatele

Po výběru balíčku dojde k přesměrování přímo do aplikace iCEA (na adresu app.icea.cz), kde se zobrazí registrační formulář, který již vytváří uživatele a jehož součástí je i výběr a nákup balíčků/plánů aplikace iCEA (mimo verzi Free). Po této akci je již plný přístup k užívání aplikace iCEA.

K vyplnění: 

Jméno a příjmení 

Tato pole jsou povinná, doporučuje se použít platné údaje z důvodu možné potřeby ověření identity při ztrátě hesla, nebo závažnějším problémům, jako je zcizení emailové schránky a podobně.

Místo jména a příjmení je možné zadat název firmy nebo IČ.

Email
Položku je nutné zadat přesně, neboť na  tuto adresu je vytvořena veškěrá struktura souborů uživatele iCEA a adresu později není možné změnit. V případě nutnosti změny je nutné kontaktovat podporu (služba je zpoplatněna s ohledem na náročnost výkonu programátora).

Heslo a potvrzení hesla

Standardně dvakrát zadat totožné heslo pro ověření a vytvořit tak spolu s emailem přihlašovací údaje do aplikace.
Heslo není omezeno počtem znaků ani jeho strukturou. Síla zabezpečení je zcela na uživateli.
Doporučení pro bezpečnost je co největší počet znaků nebo využití libovolného generátoru hesel.

Výběr balíčku a platební periody 

V kolonce “Balíček” je možné zvolit z balíčků/plánů aplikace iCEA  “Free”, “Standard” a “Profesionál”. V kolonce “Platnost” měsíční či roční zvýhodněné platby za tyto balíčky.

Tlačítko registrovat 

Stiskem tlačítka registrovat se odešle potvrzující zpráva o úspěšné registraci a zároveň (mimo výběr balíčku Free) dojde k přesměrování na platební bránu.

Platební brána

U platební brány se postupuje dle pokynů platební brány na obrazovce a po úspěšném zaplacení je zakoupený balíček plně k dispozici.

Potvrzující zpráva

O zakoupeném balíčku informuje email s pokynem k odhlášení a opětovnému přihlášení do aplikace, aby se účet přenastavil na nově zakoupený balíček.

Smazání profilu;

Tato funkce je definitivní výmaz všeho zadaného a vytvořeného v aplikaci iCEA skrze tento profil. Obnova případného omylu je závažný zásah do funkce serveru, a proto je z bezpečnostních důvodů tato funkce pouze v rukou technické podpory. Ke smazání účtu dojde jen na základě osobní komunikace s technickou podporou, kdy dojde k ověření uživatele a vyžádání souhlasu se smazáním účtu. 

Přihlášení

Na webové stránce icea.cz je v horním menu možnost “Přihlásit”, která vede k přesměrování do aplikace app.icea.cz, kde po zadání jména a hesla dojde k  přihlášení.

Více

Úprava profilu

Tato volba umožňuje změnit jméno a příjmení (přepsat a “Uložit”), dále nabízí možnosti “Změna hesla”, “Reset Google účtu” a “Nákup balíčku”.

Modrá pole obsahují informace o aktuálním balíčku, jeho platnosti a využití úložiště.

Změna hesla

Pro změnu hesla kliknout na “Změna hesla”, rozbalí se možnost “Změna hesla uživatele”.  Zde zadat staré heslo, nové heslo a potvrzení nového hesla, kliknout na “Uložit”.

Reset Google účtu

Internetový prohlížeč má v sobě nastaven a přihlášen účet Google, se kterým aplikace iCEA komunikuje a ke kterému přistupuje. Jde o nastavení prohlížeče (jako např.: Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera, Microsoft EDGE či Explorer). Dojde-li k přepnutí Google účtu v průběhu práce s aplikací iCEA, je nutné pro změnu Google účtu provést jeho reset.

Po stisku tlačítka “Reset Google účtu”  je uživatel vyzván k  odhlášení  se z aplikace iCEA a opětovnému přihlášení.

Ze zkušenosti víme o obavě, že tímto tlačítkem se odhlásí Google účet v počítači – to z naší aplikace nelze.  Tlačítko je pouhou funkcí aplikace iCEA, která znovu iniciuje načtení aktuálně přihlášeného Google účtu ve vašem prohlížeči. Funkce je zde pro případ, že se používá více Google účtů pro práci s aplikací iCEA na jednom prohlížeči a jednom PC.

Nákup balíčku

Tlačítkem nákup balíčku se rozšíří volba úpravy profilu o kolonky “Balíček” a “Délka předplatného”. Výběrem možností se vypočte a zobrazí celková cena zvolených balíčků dle délky předplatného.  

Tlačítkem koupit se spustí nákup skrze platební bránu.

Po úspěšném zakoupení balíčku se v “Úprava profilu” zobrazí změna (modré pole).

V případě, že omylem dojde k duplicitě nákupu balíčku nebo jinému omylu, automaticky dojde k přepočtu balíčku a jeho platnosti. 

Dojde-li k zakoupení balíčku “Standard” na měsíc a v zápětí na další měsíc, automaticky se prodlouží jeho platnost o dva měsíce, to platí pro všechny duplicity nákupu stejného balíčku.

Odhlášení;

V pravém horním rohu rozbalit nabídku “Více” a kliknout na tlačítko “Odhlásit”.

Projekty – Seznam projektů

Sekci projekty otevřeme v levém postranním menu. Toto menu je k dispozici po celou dobu práce s aplikací iCEA, mimo situaci, kdy otevíráme editační okna, která vedou k tomu, aby před opuštěním došlo k akci uživatele jako např. “uložit” či “zavřít”.

V této sekci jsou viditelné všechny založené projekty aktuálně přihlášeného uživatele a také projekty s uživatelem sdílené.   V závislosti na zvoleném balíčku je zde i volba založení nového projektu


Zde je možno projekty vybírat a zobrazit jejich detaily. Na základě oprávnění k projektu lze projekt upravovat a také jej nenávratně smazat.   

Založit projekt 

V sekci projekty v pravém horním rohu je zelené tlačítko založit projekt.

pozn.: V návodu u možnosti “smazat projekt” je vysvětleno, že projekt může standardně smazat pouze ten uživatel, který jej založil. V rámci firemní struktury je tedy potřeba na toto myslet již při výběru uživatele, který projekt zakládá.

Při zakládání projektu lze vyplnit název projektu, zastřešující popis a kapacity projektu. Po rozkliknutí se otevře tabulka, do které lze vyplnit název, popis a rozměry projektu. 

Tlačítkem uložit se vytvoří projekt s daným názvem, zastřešujícím popisem a kapacitou. Všechny tyto údaje lze měnit kdykoliv v průběhu práce na projektu (v možnosti “Upravit projekt”).

Funkce tlačítka “Založit projekt” je vázána na počet vlastních projektů v rámci zakoupených balíčků a plánů iCEA. Je-li tlačítko neaktivní, došlo k naplnění počtu projektů či zakoupené kapacity.

Import projektu

Pro zakoupené balíčky standard a profesionál existuje funkce export projektu. Pro všechny balíčky (včetně balíčku free) existuje možnost projekty importovat. 

iCEA import projektu obsahuje veškeré úkony, dokumenty, fáze i strany jež exportovaný projekt obsahuje v aplikaci iCEA ze které se export provedl. Funkcí export a následný import provede duplikaci projektu a budou tak existovat dva na sobě úplně nezávislé projekty. Pro provázanou spolupráci je v aplikaci možnost projekt sdílet.

Tlačítkem “Vybrat soubor” otevřete výběr úložiště, kde se exportovaný iCEA projekt nachází.

 Po výběru správného archivu tlačítkem “otevřít” vybereme projekt.

Tlačítkem “Uložit” dojde k připsání projektu (v tomto případě projekt “Rekonstrukce koupelny”) do seznamu vlastních projektů a je možné na něm pracovat. 

Funkce tlačítka import je vázána na počet vlastních projektů v rámci zakoupených balíčků a plánů iCEA.  Je-li tlačítko neaktivní, došlo k naplnění počtu projektů či zakoupené kapacity.

Prace s projektem

U jednotlivých projektů je na levé straně kolečko a název projektu, na pravé straně jsou vidět až tři značky.  

Otevřít projekt

Kliknutím na kolečko či název projektu se otevře veškerá práce a prohlížení vybraného projektu.

Detail projektu 

Ikonka “šipka” v pravé části zobrazí přehledný detail projektu.

Upravit projekt 

Ikona “tři tečky” otevře tabulku k editaci projektu. Chybí-li tato ikona vpravo u projektu, má aktuální uživatel práva pouze k prohlížení projektu a jedná se o projekt sdílený.

Tato možnost otevírá volné úpravy kolonek zadaných při zakládání projektu. Název projektu, popis projektu i kapacity a rozměry lze libovolně přepsat. Všechny kolonky jsou vázány na projekt a změny se projeví všem uživatelům mající práva k tomuto projektu (práva na projekty).

Tlačítko +  “Sousední pozemky a stavby” otevírá unikátní modul, ve kterém lze přidávat pozemky dotčené stavbou ve spolupráci s katastrem nemovitostí. Je možno pozemek přidat na základě znalosti čísla pozemku, nebo si jej vyhledat v katastrální mapě, kde se nacházejí odkazy na Státní správu zeměměřictví a katastru (ČÚZK).

Smazat projekt

Křížkem lze projekt nenávratně smazat. Tato možnost je k dispozici pouze uživateli, který tento projekt založil. 

V případě, že je potřeba z nějakého důvodu projekt smazat, aniž by bylo možno použít účet uživatele projekt zakládajícího, je nutné kontaktovat podporu, kde již dojde k individuálním krokům vedoucím k oprávněnému smazání projektu (úkon je zpoplatněn).

Práva na projekty

V horní liště vpravo je sekce administrace. Po jejím rozkliknutí se zobrazí “Práva na projekty”.

Zde se otevře seznam projektů “Administrace práv na projekty”, kde jsou zapsány všechny projekty aktuálního uživatele.

Do jednotlivých projektů lze přidávat existující uživatele, nebo vygenerovat uživatele nového.

Lze mu přidělit práva k editaci, nebo pouze pro prohlížení. Práva lze měnit i dodatečně, stejně tak můžeme uživatele kdykoliv odstranit.

Typ uživatele a Uživatel

Zatržením políčka existující nebo nový uživatel dojde ke změně kolonky “Uživatel” níže. U nového uživatele jde o políčko pro zadání emailu ručně. Při zadání již existujícího uživatele se kolonka uživatel promění na rozbalovací seznam adres uživatelů, se kterými již nějaká spolupráce existuje. 

Existující lze zadat i zapsáním emailu.

Role

Povinná volba určující práva přidaného uživatele, lze kdykoliv změnit. 

Prohlížení 

Zadaný uživatel nemá k dispozici žádnou z možnosti úpravy či mazání, může pouze “nahlížet”.

Editace 

Zadaný uživatel má k dispozici veškeré úpravy a funkce jako zakladatel projektu, kromě možností projekt smazat, archivovat nebo přidat nového uživatele. 

Odeslat 

Tlačítkem “odeslat” dojde k uložení práv na projekty a zaslání informativního emailu zadanému uživateli. V emailu obsahuje vygenerované heslo, které je pak nutno společně s emailem využít k přihlášení.

Události (výpis úkolů)

Tato sekce slouží jako přehledný nástroj pro zobrazování sledu úkolů a úkonů zadaných aktuálním uživatelem k projektům, na kterých pracuje. Výpis událostí spolupracuje s aplikací Google Kalendář a veškeré úkony lze editovat jak v sekci úkoly, tak i přímo v Kalendáři Google a jiných aplikacích provázaných s Google Kalendářem (např. outlook). 

Uživatel 

Pole s označením “uživatel” zobrazuje aktuálně zvoleného Google uživatele, tedy toho uživatele, který byl přihlášen ve vašem prohlížeči při přihlášení aplikace iCEA. Při změně uživatele Google je potřeba provést reset nastavení Google účtu aplikace iCEA

Úkoly 

Zadávání úkolů se provádí v úkonech.

V části“výpis úkolů” nalezneme seznam všech zadaných úkolů. U každého úkolu je vlevo v rohu obrázek signalizující jestli byl úkol splněn , či nikoliv .

Datová schránka

Funkce datové schránky nyní zobrazuje seznamy přijatých a odeslaných datových zpráv. Přijímání příloh a odesílání datových zpráv přímo z aplikace iCEA je výhledovou funkcí. Funkce “Datová schránka” tak slouží jako rychlý a přehledný prohlížeč zpráv. 

Při prvním otevření funkce datová schránka se zobrazí “Datová schránka není dostupná”

Nastavení datové schránky

Datová schránka je vázána na uživatele, nikoliv na projekty. Je-li potřebný přístup k datové schránce více lidmi, je možné nastavit tutéž datovou schránku i dalším uživatelům. 

Pro přidání datové schránky klikněte na “Nastavení” v pravém horním rohu 

Otevře se okno, kam je třeba zadat uživatelské jméno datové schránky dodané službou datová schránka při jejím zřizování (viz. přístupové údaje).

Dále je nutno zadat heslo k datové schránce a uložit.

     

Testovací datová schránka

Testovací datová schránka je funkce zřízená pro začínající uživatele jak datové schránky, tak i aplikace iCEA. Při zatržení políčka  aplikace umožňuje i práci s touto zkušební verzí  testovací datové schránky.  Pro nastavení testovací datové schránky zadejte požadované údaje a zatrhněte “Použít testovací datovou schránku”.

Změna datové schránky

Stávající datovou schránku je možné kdykoliv změnit v nastavení a po uložení se načte jen aktuálně přihlášená datová schránka.

Obsluha datové schránky v aplikaci iCEA

Po úspěšném přihlášení do datové schránky se zobrazí výpis obsahu datové schránky. Lze zobrazit přijaté či odeslané zprávy. 

Pro další práci s odesíláním a čtením zpráv je nutno použít přímo služeb datové schránky.

Adresář

Sekce “adresář” se otevírá v levém postranním menu. Toto menu je k dispozici po celou dobu práce s aplikací iCEA mimo situaci, kdy otevíráme editační okna, která vedou k tomu, aby před opuštěním došlo k akci uživatele (např. uložit či zavřít).

V této sekci se zobrazí  informace o fyzických osobách (FO) a právnických osobách (PO), které jste přidali do seznamu tzv. privátní adresy. Dále zde naleznete i veřejně přístupné fyzické a právnické osoby.

Přiřazování adresy

Novou adresu lze přidat kliknutím na ikonu Kliknutí otevře dialogové okno, kde je možno přidat novou adresu. 

Po vyvolání dialogového je třeba zvolit, o který druh adresy jde – zda jde o fyzickou nebo právnickou osoba.

Veřejný a Privátní Adresář

Zatržítko „Veřejná adresa“ je volba, kterou zadanou adresu zpřístupníme všem uživatelům aplikace iCEA globálně. Pokud tuto možnost nezatrhneme, adresa je privátní (je zobrazována pouze jejímu vlastníkovi a spolupracovníkům na projektech).

Povinné pole

Povinným polem je pouze „jméno“ u fyzické osoby a „název“ u právnické osoby. Tyto jsou označeny hvězdičkou.  Jinak jsou základní údaje většiny polí nepovinné, tedy jméno, titul před, titul za. Volba “Právnické osoby” obsahuje navíc pole “funkce”, IČO, DIČ.

Kontaktní údaje jsou u fyzických a právnických osob shodné. Tedy je možnost vyplnit ulici, číslo popisné, číslo orientační, město, PSČ, email, WWW, telefon a datovou schránku.

Přidání osoby u právnických osob

Záložka “osoby” je k dispozici pouze u právnických osob. Je ji však možno vyplnit až po vyplnění a uložení názvu právnické osoby. Poté je třeba u vytvořené právnické osoby kliknout  na ikonu  “upravit adresu”  

Po rozkliknutí se otevře výše vysvětlené dialogové okno (odstavec “Přiřazování adresy”), kde je k vybrání záložka “osoby”. Zakliknutím se otevře dialogové okno, pomocí kterého je možno stiskem na  přidat osoby.

U přidané osoby je nutné vyplnit “jméno” a “příjmení”a následně tyto vyplněné údaje uložit.

Údaje o přidané osobě je dále možné klikem na “upravit osoby”  editovat. Klikem na “smazat osobu”   a následném potvrzení dojde k vymazání údajů o osobě.

Možnosti po vytvoření adresáře fyzické osoby a právnické osoby 

Po vytvoření kontaktních údajů si může uživatel, jak u právnické tak i u fyzické osoby, klikem na “detail adresy”zobrazit detail adresy, klikem na “upravit adresu”   upravit adresu a konečně klikem na “smazat adresu” adresu vymazat. 

Uživatel dále může klikem na záložky “Fyzické osoby (veřejné)”, “Právnické osoby (veřejné)”, nahlížet na kontaktní údaje ostatních uživatelů aplikace, které byly zadány jako “veřejné”.

Formuláře

Formuláře lze k úkonům přidávat dvěma způsoby. Jedním z nich je přidání formuláře v rámci úkonu kliknutím na ikonu “přidat formulář“ Tento postup je vysvětlen v sekci práce na projektu.

Vyplňování formuláře postupem přes záložky

Před vyplňováním formuláře je nejprve potřeba mít u vytvořeného projektu definovaný úkon.

Po vyplnění úkonu je třeba zaškrtnout působnost formuláře (celá ČR nebo dle zadání), kliknout na pole formulář, kde je k vybrání požadovaný formulář.

V případě výběru působnosti dle zadání je následně  potřeba vyplnit “kraj”, “okres”, “obec”, “katastrální území” a vybrat formulář. Také je potřeba konkretizovat projekt a úkon. Po specifikaci formuláře je potřeba zvolit položku „Vyplnit formulář“. 

Následně se v dialogovém okně zobrazí požadovaný formulář. Údaje uvedené v aplikaci se předvyplní. Tato předvyplněná data lze všechna editovat.

Podpora

Technická a obchodní podpora: info@icea.cz 

Slovník pojmů / rejstřík

Projekt

Projekt je soubor stavebních objektů, který je projednáván v rámci inženýrské činnosti.

Vlastní projekty

Projekt vlastní je projekt založený aktuálně přihlášeným uživatelem aplikace iCEA.

Projekty sdílené se mnou

Projekty, které založil jiný uživatel iCEA a přidělil danému uživateli práva na úpravy těchto projektů.

Objekt

Je základní dělící jednotkou projektu. Jde zejména o stavební objekty a provozní soubory projektu. Každý projekt se sestává z jednoho a více objektů.

Fáze

Fáze je soubor přípravných nebo povolovacích úkonů, ve smyslu stavebního zákona nebo ve smyslu výkonových fází stavebních standardů. Každý objekt prochází jednou nebo více fázemi. http://www.stavebnistandardy.cz/doc/vypocet/vf.htm

Strana

Strana je obecné označení pro účastníka řízení, dotčený orgán státní správy, osobu nebo instituci, se kterou je komunikováno ve fázi. V každé fázi je jedna nebo více stran.

Úkon

V rámci fází je každý krok s příslušnou stranou zaznamenán pomocí úkonu. Jednotlivé úkony jsou pak zobrazeny v grafické časové ose Ganttova diagramu.

Ganttův diagram

Ganttův diagram je časově sousledné grafické znázornění časové osy, ve kterém jsou vyznačeny časové úseky jednotlivých úkonů zařazených do stranfázíobjektů v rámci celého projektu